Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացին վաղ միջնադարի մաթեմատիկոս, աստղագետև աշխարհագետ հայ գիտնական էր։ Նա առաջին մարդն էր որը շատ լավ մաթեմատիկա գիտեր։ Նա մաթեմատիկային շատ նոր բաներ էր ավելացրել։ Նա համոզված էր, որ ամեն ինչի հիմքում թվերն են, և մաթեմատիկան համարում էր ամենակարևոր գիտություններից մեկը։
Նա եղել էր Անանիա գյուղից։ Նրա մասին շատ տեղեկություններ մեզ չեն հասել։
Նրա շատ աշխատություններ գտնվում են Մատենադարանում։ Նրա արձանը գտնվում է Մատենադարանի առջև և Երևանի Պետական Համալսարանի մոտ։ Կա նաև <<Անանիա Շիրակացու>> անվան ճեմարան։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *